Sempozyum kayıtlarını izlemek için tıklayınız

Besteci ve Müzikolog Ahmed Adnan Saygun Sempozyumu

Konservatuvarımızın 50. Yılında Kurucu Hocamızı Anıyoruz

Konservatuvarımızın kuruluşunun 50. yılında, Türk ulusal bestecilik ekolünün kurucularından ve Türkiye’de müzikolojinin ilk temsilcilerinden kurucu hocamız Ahmed Adnan Saygun’u bestecilik ve müzikoloji alanlarına katkılarıyla anıyoruz.

Türk Beşleri olarak adlandırılan besteci kuşağının bir üyesi olan Ahmed Adnan Saygun, Fransa’da gördüğü eğitimin ardından Türkiye’ye dönerek ulusal çoksesli müzik ekolünün kuruluşunda ve sonraki besteci kuşaklarının yetişmesinde önemli rol üstlenmiştir. Saygun aynı zamanda, bu alanda verilecek yapıtlara kaynaklık etmek üzere halk ezgilerinin derlenmesi başta olmak üzere müzikolojik araştırmaların önemine işaret etmiş ve ülkemizde etnomüzikoloji disiplinin kurucularından biri olmuş bir müzik ve düşünce insanıdır.

Ardında değerli yapıtlar bırakan Saygun, halk müziğini hem yeni bestecilik ekolünün hem de Türk kimliğinin temel bir kaynağı olarak görmüş, derleme çalışmalarına katılmış, Türk halk müziğinin modal bir anlayışla incelenmesine yönelmiştir. Konservatuvarımızda Genel Müzikoloji ile Etnomüzikoloji ve Folklor çalışmalarının yürütüleceği bir Müzikoloji Bölümünün kurulmasında öncülük eden Saygun, ayrıca 1947 yılında International Folk Music Council’in (Uluslararası Halk Müziği Konsülü) kuruluş sürecinde görev alarak uluslararası düzeyde bilimsel müzik araştırmalarına katkı sunmuştur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarının kompozisyon ve müzikoloji bölümlerinin kurucusu, kıymetli hocamız Ahmed Adnan Saygun’u, kuruluşumuzun 50. yılında bir bilimsel toplantıyla anarken, genellemelerden ve klişelerden uzak, Saygun’un yapıtlarını ve müzik düşüncesini kendi döneminin gerçekleri içinde ele alan değerli çalışmalara yenilerini eklemek ve Saygun’u bir besteci ve müzikolog olarak yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla ulusal bir sempozyum düzenlemeyi hedefliyoruz.Organizasyon Kurulu:

Prof. Ahmet Altınel
Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Acar
Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt
Doç. Dr. İlke Boran
Dr. Öğr. Üy. Ali Yunus Gencer
Dr. Öğr. Üy. Sungu Okan
Dr. Arş. Gör. Nihan Tahtaişleyen
Arş. Gör. Divin Gençoğlan
Arş. Gör. Eda Öykü Öztürk
Arş. Gör. İpek Akanay

Bilim Kurulu:

Prof. Ahmet Altınel
Prof. Dr. Ali Ergur
Prof. Dr. Ali Özkan Manav
Prof. Dr. Hasan Uçarsu
Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Acar
Prof. Mehmet Nemutlu
Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal
Prof. Dr. Seyit Yöre
Prof. Dr. Türev Berki
Doç. Dr. Elif Damla Yavuz
Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt
Doç. Dr. İlke Boran
Doç. Dr. Ozan Baysal
Dr. Öğr. Üy. Sungu Okan
Öğr. Gör. Melih Duygulu
Öğr. Gör. Yiğit Aydın